CLOSE

مقایسه رشته های ورزشی

x رشته های ورزشی مدت زمان ورزش کالری مصرفی شدت ورزش نوع ورزش گروه سنی مکان برکزاری کلاس ها

BMR : تا به حال به این فکرده‌اید که بدن شما بدون هیچ تلاش آگاهانه‌ای نیز نیاز به سوزاندن انرژی دارد. هنگامی که تلویزیون نگاه می‌کنید یا زمانی که با تلفن صحبت می‌کنید. حتی وقتی پلک می‌زنید و انگشت خود را تکان می‌دهید، بدن مدام در حال سوزاندن انرژی است. به این میزان کالری که بدن برای حفظ اعمال پایه مصرف می‌کند، Basal Metabolic Rate می‌گویند. اطلاعات بیشتر ...
BMI : شاخص توده بدنی، سنجشی آماری برای مقایسه وزن و قد یک فرد است. در واقع Body Mass Index میزان چاقی را اندازه گیری نمیکند بلکه ابزاری مناسب برای تعیین سلامت وزن نسبت به قد می باشد . اطلاعات بیشتر ...

BMR BMI

کمبود وزن

وزن مناسب

اضافه وزن

چاق

  • مجموعه سلامتی بانوان  ویوا
  • مجموعه سلامتی بانوان  ویوا
  • مجموعه سلامتی بانوان  ویوا
  • مجموعه سلامتی بانوان  ویوا