CLOSE

مقایسه رشته های ورزشی

x رشته های ورزشی مدت زمان ورزش کالری مصرفی شدت ورزش نوع ورزش گروه سنی مکان برکزاری کلاس ها

شعبه

فیلترهای انتخابی

روزهای هفته

قیمت کلاس

ترتیب نمایش

جستجو
weight

بدنسازی

طناز نظرپور,مهسا روحی,,مینا بابایی

ایران زمین

هر روز هفته

08:00 الی 14:30

ظرفیت
دارد

8 جلسه
220,000 تومان
220,000 تومان
weight

بدنسازی

طناز نظرپور,مهسا روحی,,مینا بابایی

ایران زمین

هر روز هفته

08:00 الی 21:00

ظرفیت
دارد

8 جلسه
260,000 تومان
260,000 تومان
aerobic

هوازی

طناز نظرپور,مهسا روحی,مینا بابایی

ایران زمین

هر روز هفته

08:00 الی 21:00

ظرفیت
دارد

12 جلسه
258,000 تومان
258,000 تومان
aerobic

هوازی

طناز نظرپور,مهسا روحی,مینا بابایی

ایران زمین

هر روز هفته

08:00 الی 21:00

ظرفیت
دارد

8 جلسه
184,000 تومان
184,000 تومان
weight

بدنسازی

طناز نظرپور,مهسا روحی,مینا بابایی

ایران زمین

هر روز هفته

08:00 الی 14:30

ظرفیت
دارد

12 جلسه
294,000 تومان
294,000 تومان
weight

بدنسازی

طناز نظرپور,مهسا روحی,,مینا بابایی

ایران زمین

هر روز هفته

08:00 الی 21:00

ظرفیت
دارد

12 جلسه
354,000 تومان
354,000 تومان
trx

تی آر ایکس

مهرسا رضایی

ایران زمین

یک شنبه , سه شنبه , پنچ شنبه

9:00

ظرفیت
دارد

12 جلسه
480,000 تومان
480,000 تومان
trx

تی آر ایکس

مهرسا رضایی

ایران زمین

یک شنبه , سه شنبه , پنچ شنبه

09:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

8 جلسه
360,000 تومان
360,000 تومان
trx

تی آر ایکس

مهرسا رضایی

ایران زمین

پنچ شنبه

09:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

4 جلسه
170,000 تومان
170,000 تومان
Hit

هیت

آنیتا محتشم

ایران زمین

یک شنبه , سه شنبه , پنچ شنبه

11:00

ظرفیت
دارد

12 جلسه
450,000 تومان
450,000 تومان