CLOSE

مقایسه رشته های ورزشی

x رشته های ورزشی مدت زمان ورزش کالری مصرفی شدت ورزش نوع ورزش گروه سنی مکان برکزاری کلاس ها

شعبه

فیلترهای انتخابی

روزهای هفته

قیمت کلاس

ترتیب نمایش

جستجو
weight training

بدنسازی

طناز نظرپور,مهسا روحی,مینا بابایی

ایران زمین

هر روز هفته

08:00

ظرفیت
دارد

12 جلسه
354,000 تومان
354,000 تومان
weight training

بدنسازی

طناز نظرپور,مهسا روحی,مینا بابایی

ایران زمین

هر روز هفته

08:00 الی 14:30

ظرفیت
دارد

12 جلسه
294,000 تومان
294,000 تومان
aerobic

هوازی

طناز نظرپور,مهسا روحی,مینا بابایی

ایران زمین

هر روز هفته

08:00

ظرفیت
دارد

12 جلسه
258,000 تومان
258,000 تومان
weight training

بدنسازی

طناز نظرپور,مهسا روحی,مینا بابایی

ایران زمین

هر روز هفته

08:00

ظرفیت
دارد

8 جلسه
260,000 تومان
260,000 تومان
aerobic

هوازی

طناز نظرپور,مهسا روحی,مینا بابایی

ایران زمین

هر روز هفته

08:00

ظرفیت
دارد

8 جلسه
184,000 تومان
184,000 تومان
weight training

بدنسازی

طناز نظرپور,مهسا روحی,,مینا بابایی

ایران زمین

هر روز هفته

08:00 الی 14:30

ظرفیت
دارد

8 جلسه
220,000 تومان
220,000 تومان
yoga

یوگا

لیلا افسرزاده

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

8:30

ظرفیت
دارد

12 جلسه
312,000 تومان
312,000 تومان
yoga

یوگا

لیلا افسرزاده

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

08:30

ظرفیت
دارد

8 جلسه
236,000 تومان
236,000 تومان
pilates

پیلا تس

سحر قانی

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

10:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

8 جلسه
236,000 تومان
236,000 تومان
pilates

پیلا تس

سحر قانی

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

10:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

12 جلسه
312,000 تومان
312,000 تومان