CLOSE

مقایسه رشته های ورزشی

x رشته های ورزشی مدت زمان ورزش کالری مصرفی شدت ورزش نوع ورزش گروه سنی مکان برکزاری کلاس ها

شعبه

فیلترهای انتخابی

روزهای هفته

قیمت کلاس

ترتیب نمایش

جستجو
yoga

یوگا

لیلا افسرزاده

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

8:30

ظرفیت
دارد

12 جلسه
312,000 تومان
312,000 تومان
yoga

یوگا

لیلا افسرزاده

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

08:30

ظرفیت
دارد

8 جلسه
236,000 تومان
236,000 تومان
pilates

پیلا تس

سحر قانی

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

10:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

12 جلسه
312,000 تومان
312,000 تومان
spinning

اسپینینگ

لیلا افسرزاده

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

10:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

8 جلسه
244,000 تومان
244,000 تومان
spinning

اسپینینگ

لیلا افسرزاده

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

10:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

12 جلسه
330,000 تومان
330,000 تومان
pilates

پیلا تس

سحر قانی

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

10:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

8 جلسه
236,000 تومان
236,000 تومان
bodypump

بادی پامپ

هلیا هاشمیان

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

11:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

8 جلسه
344,000 تومان
344,000 تومان
bodypump

بادی پامپ

هلیا هاشمیان

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

11:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

12 جلسه
456,000 تومان
456,000 تومان
cycling

سایکلینگ + ابز

لیلا افسرزاده

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

11:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

8 جلسه
300,000 تومان
300,000 تومان
cycling

سایکلینگ + ابز

لیلا افسرزاده

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

11:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

12 جلسه
402,000 تومان
402,000 تومان