CLOSE

مقایسه رشته های ورزشی

x رشته های ورزشی مدت زمان ورزش کالری مصرفی شدت ورزش نوع ورزش گروه سنی مکان برکزاری کلاس ها
244,000 تومان
رشتهاسپرت
شعبهایران زمین
مربیمهرنوش مهرین فر
سالنSTAGE
ساعت10:00
روزهایک شنبه , سه شنبه
جلسات8
کد کلاس780
ظرفیت
دارد
زمان تا شروع کلاس

مدت
55 دقیقه
کالری
450
شدت
متوسط
نوع
کاردیو
سن
15-50
مکان
استیج

 

  • ورزش گروهی همراه با موزیک و هیجان بی اندازه 
  • مناسب برای کلیه سنین
  • ایجاد روحیه شاد و نشاط آور
  • ترکیب ایروبیک و حرکات موزون
  • مناسب جهت سوزاندن چربی های اضافی

برنامه کلاسها در یک نگاه