CLOSE

مقایسه رشته های ورزشی

x رشته های ورزشی مدت زمان ورزش کالری مصرفی شدت ورزش نوع ورزش گروه سنی مکان برکزاری کلاس ها

شعبه

فیلترهای انتخابی

روزهای هفته

قیمت کلاس

ترتیب نمایش

جستجو
functional

فانکشنال

آزاده پوراخلاقی

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

11:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

12 جلسه
540,000 تومان
540,000 تومان
functional

فانکشنال

آزاده پوراخلاقی

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

11:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

8 جلسه
404,000 تومان
404,000 تومان
functional

فانکشنال

ونوس رحمتی پور

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

12:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

12 جلسه
540,000 تومان
540,000 تومان
functional

فانکشنال

ریحانه صالحیان

ایران زمین

پنچ شنبه

12:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

4 جلسه
170,000 تومان
170,000 تومان
functional

فانکشنال

سحر موسوی

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

18:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

12 جلسه
480,000 تومان
480,000 تومان
functional

فانکشنال

سحر موسوی

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

18:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

8 جلسه
360,000 تومان
360,000 تومان
functional

فانکشنال

مهسا روحی

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

20:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

12 جلسه
480,000 تومان
480,000 تومان
functional

فانکشنال

آزاده پوراخلاقی

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

13:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

12 جلسه
480,000 تومان
480,000 تومان
functional

فانکشنال

مهسا روحی

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

20:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

8 جلسه
360,000 تومان
360,000 تومان
functional

فانکشنال

آزاده پوراخلاقی

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

13:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

8 جلسه
360,000 تومان
360,000 تومان