CLOSE

مقایسه رشته های ورزشی

x رشته های ورزشی مدت زمان ورزش کالری مصرفی شدت ورزش نوع ورزش گروه سنی مکان برکزاری کلاس ها

شعبه

فیلترهای انتخابی

روزهای هفته

قیمت کلاس

ترتیب نمایش

جستجو
trx

تی آر ایکس

سحر موسوی

ایران زمین

یک شنبه , سه شنبه , پنچ شنبه

09:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

12 جلسه
480,000 تومان
480,000 تومان
trx

تی آر ایکس

سحر موسوی

ایران زمین

یک شنبه , سه شنبه

09:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

8 جلسه
328,000 تومان
328,000 تومان
trx

تی آر ایکس

سحر موسوی

ایران زمین

پنچ شنبه

09:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

4 جلسه
170,000 تومان
170,000 تومان
trx

تی آر ایکس

بهناز شاه محمدی

ایران زمین

یک شنبه , سه شنبه

14:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

4 جلسه
182,000 تومان
182,000 تومان
trx

تی آر ایکس

ونوس رحمتی پور

ایران زمین

17:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

12 جلسه
480,000 تومان
480,000 تومان
trx

تی آر ایکس

عسل افشار

ایران زمین

یک شنبه , سه شنبه

11:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

8 جلسه
328,000 تومان
328,000 تومان
trx

تی آر ایکس

ونوس رحمتی پور

ایران زمین

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه

17:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

8 جلسه
360,000 تومان
360,000 تومان
trx

تی آر ایکس

بهناز شاه محمدی

ایران زمین

یک شنبه , سه شنبه

14:00

ظرفیت
ثبت نام حضوری ( رزرو کنید )

8 جلسه
328,000 تومان
328,000 تومان