CLOSE

مقایسه رشته های ورزشی

x رشته های ورزشی مدت زمان ورزش کالری مصرفی شدت ورزش نوع ورزش گروه سنی مکان برکزاری کلاس ها

 EMS-TRAINING چیست ؟  Electrical Muscle Stimulation              

جدیدترین روش تمرین دردنیا که درآن کلیه عضلات بدن به صورت ھمزمان فعال می گردند.

شما با استفاده از این روش می توانید تمامی عضلات خود را بدون استفاده از وزنه  فعال کنید ، به این صورت که انقباضی که در عضلات توسط وزنه ها صورت می پذیرد بوسیله این دستگاه انجام می شود. این روش تمرین منجر به نتایج قابل توجهی در افزایش حجم عضله های بدن بدون حمل وزنه های سنگین می شود. در نتیجه مفاصل شما هیچگونه فشاری را متحمل نشده و از آسیب های رایج تمرینی حفظ می گردند.

  • از بین بردن سلولیت و ترمیم سلول های سطحی و بافت های پوستی
  • ایجاد حجم و تقویت عضلات کلیه بدن
  • فشاربسیارپایین به مفاصل درمقایسھ با سایرانواع تمرین ها
  • درمان آسیب دیدگی و کاهش درد
  • 1 جلسه تمرین ۲۰ دقیقه ای معادل با 3 جلسه تمرین عادی      کسب اطلاعات بیشتر و تعیین وقت  :88082255